Групови регресии и среща с Духовни водачи на 28-29.09

Водещ Петър Петров!

Приятели вдигаме летвата! Много хора, които идват на групови регресии имат нужда от нещо повече от това да видят свои минал живот. Все по-често и в личната ми практика водя до мястото на „Планирането” на настоящият ви живот. Този термин използва и Макъл Нютън в книгата си „Пътят на душите“. Водил съм десетки хора в това пространство, където нашата душа планира предстоящия си живот в тяло на Земята. Там ние избираме нашите родители, предизвикателства ни, хората, с които ще си взаимодействаме… и после забравяме…

На 28.09.2019г. от 19:00 часа и
на 29.09.2019г. от 11:00 часа ще направим класически групови регресии.

На 29.09.2019 г. от 15:00ч ще има среща с Духовни Водачи

Груповата регресия е преживяване на минал живот в група от хора. Тя започва с 30-40 минутно въведение в темата, в което аз обяснявам какви видове виждане можете да имате, какви са най-честите очаквания и страхове от предстоящото пътуване във вашето минало.

Пълното инфо можете да видите ТУК