Лекция с практика с Татяна Рулько 27.04 събота 14:00-18:00ч

ЛЕКЦИЯ С ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

с  Татяна Рулко  

Кога?- на 27. 04. 2013 г., от 14 ч. Къде?- в Йога Арт студио Shanti ул „ Ангел Кънчев” 8 тел. 0896 872 405 / Антоанета Атанасова/

Социална Творческа Лаборатория
Живатма
„ Наука – Духовност – Творчество“.
Ще проведе Интегрален курс
в гр.София на 26 април и гр.Пловдив на 27 април:
«Утре започва вчера»
Теми:
1. Разкриване на Природната сила скрита вътре в нас – Правилно използване на методеката за получаването:
• Любов
• Секс
• Желания
• Наслада
2. Доброто бъдеще зависи от мярата на обеденяването помежду ни.
Притча за Курса: „Всичко е в твоите ръце“
В едно малко село живеел шаман, който бил известен с това, че има отговори на всички въпроси. Той бил Учителят и всички, дори и от съседните села, ходели при него за съвет.
Един ден едно младо момче решило да злепостави шамана, като пред цялото село му зададе въпрос, на който той не може да отговори правилно. Момчето събрало селото, за обясни как ще злепостави Учителя. Щяло да хване в двете си ръце по един гълъб и да попита шамана дали са живи или умрели гълъбите.
Ако шаманът кажел, че са умрели, момчето щяло да ги пусне да литнат, а ако каже, че са живи, момчето щяло да ги стисне силно и да ги убие. Всички хора много се притеснили за своя Учител и на следващия ден, когато момчето отивало при шамана, тръгнали след него да видят какво ще стане.
Момчето застанало пред шамана с двата гълъба в ръцете си и попитало:
“Учителю, тези гълъби живи ли са или са умрели?”
Шаманът погледнал момчето и спокойно отвърнал:
“Млади човече, всичко е в твоите ръце.”
Такса за участие- 20 лв.

Методист-инструктор – Татяна Рулько