Възкресение

Благовещение е празник на новото начало. Споделяме си благата вест, че зимата си отива и настъпва пролетта, че животът се възражда след смъртта, че старото си е отишло и е отворило път на новото. Нека погледнем дълбоко в сърцата си, да видим с какво искаме да се разделим и какво искаме да сторим със себе си, в какво искаме да преродим живота си. И да го изречем на глас, да го заявим пред Духа. Елате да изречем и празнуваме новото и по-щастливо в живота си.

17190631_1335537049870730_3752467968478443667_n

Събитието ще бъде водено от Павел Павлов, който е сертифициран инструктор по трите модула на Бидейки Енергия, получил знанията си от осиновената внучка на Карлос Кастанеда, ученичка и наследница на учението – Аерин Александър и от лекаря-медик, акупунктурист и херболог, най-силният от учениците на Карлос Кастанеда – д-р Майлс Рийд.
Павел започва обучението си през 2005 г. след серия вихри и промени в живота си. От 2013 г. започва и до днес преподава в Пловдив. От 2014 г. е съорганизатор на фестивала Здравей Здраве.

Бидейки Енергия е образователна програма, която вплита учението на магьосниците от Мезоамерика с разбирането на съвременната наука. Противно на втълпеното ни, те не си противоречат, а напротив – съвременната наука намира все повече и повече доказателства в подкрепа на вижданията на древните за Света.

Бидейки Енергия има три дяла. Те се вплитат един в друг, като във всеки се използват методите на другите два, но се изследват, дава се изражение, на определени характерни черти на познанието.

Първият е Бидейки в Движението. Тук се отделя по-голямо внимание на Енергийните Движения. Това са изключително мощни двигателни практики, открити чрез осъзнато сънуване още в древни времена. Имат многопластово влияние върху системата ни на възприятие. От една страна допринасят за преразпределяне на силата ни – внасянето й в тези жизнени ценрове, които са ни нужни в определен момент за извършване на определено действие. От друга страна, движенията са изключително мощен инструмент за развиване на съсредоточването на вниманието ни, съответно и на силата ни. Трета страна има изключително въздействие върху спирането на вътрешния ни приказливец и т.н. Първият дял се занимава изключително с Изкуството за натрупване на сила защото каквото и да правим, ни е необходима Сила.

Вторият дял е Бидейки с Другите. Тук се дава преднина на работата с взаимоотношенията ни с околния свят. Как се отнасяме към себе си, а от там и към всичко около нас. Древните са разработили едно изключително изкуство – Изкуството на Издебването – отстраненото наблюдение и преживяване на собствените ни навици, откриването и освобождаването на тези от тях, които източват силата ни. Тук се занимаваме и с Изкуството на Не-Правенето. Това е интересно понятие, което не означава неправене, а правенето на нещо по различен, необичаен начин, така, както опитваме стотици различни начини да се изправим когато сме бебета, което ни позволява да разширим неимоверно много вътрешното си отношение към нещата, да научим (или си припомним) нови начини да ги правим и така да дадем на себе си възможността да бъдем осъзнати за всяко действие вместо да го изпълняваме ей-така, както дойде или просто по навик. Научаваме се да „виждаме” другите около нас, да се видим през техните очи, да бъдем отговорни за действията си, да използваме силата си най-ползотворно.

Третият дял е Бидейки в Сънуването. Тук се занимаваме с осъзнато сънуване. Всъщност, ние сънуваме през цялото време – разкошно доказателство за това е откритието на съвременната наука за огледалните неврони в мозъка ни и процеса на възприемане. Известния и съгласуван помежду ни начин, по който сънуваме нашата така наречена „действителност”, е само един от многото, които са във възможностите ни като човешки същества да сънуваме. Това е най-необикновената част от програмата, но много от нас така или иначе го правят без да го осъзнават. За да влезем състояние на осъзнато сънуване, да си „припомним” съня, ни е нужна много сила. В този дял усъвършенстваме съсредоточаването и укрепването на вниманието си, което донася полза не само по време на търсенията ни в сънуването, но се отразява благотворно и на работата, с която се прехранваме.

Бидейки Енергия е тренировка да живеем така, че да сме щастливи от това, което правим, да вървим по Път със Сърце, използвайки Смъртта като съветник, за да направим живота си пъстър, взаимен, вълнуващ и изобилен – такъв какъвто е създаден да бъде.

Цената на семинара е 34 лв. на човек
Събота 25 Март от 14:30 до 19:00