Лекция на др.Шарма – Кайвалядхама, Индия -15.04. петък 18:00ч

Намасте!

С голяма радост и гордост ви каним на среща-лекция-разговор с Др.Шармадиректор на Колежа за Йога и културен синтез към Йога института „Кайвалядхама”, Лонавла, Индия.

Заповядайте на 15ти април петък от 18:00ч на лекция с тема:

Разбирането на йога за ума или концепция за читта, читтабхумис и вритти.”
И лекция на съпругата мисис Шарма за натуропатията.

Sharma

 

Кратка биография на др.Шарма:

Д-р Шарма е бил директор на Философ­ско-литературната катедра в Кайваляд­хама, Лонавла 15 години. От 30 години се занимава с философско-литературни изследвания в областта на йога. Ръководи научни проекти върху етическите, социалните, философските и духовните аспекти на йога. Съавтор и редактор на 10 книги както и на повече от 40 научни статии, публикувани в брошури и ре­номирани йога списания. Работил е като член на Консул­тативния борд на „Йога: Традиционна научна дигитална библиотека“, проект към Правителството на Индия, Ми­нистерство на здравето и семейното благоденствие, Делхи.

Има 25 г. опит в преподаването на традиционни йога текстове в различни курсове в Кайвалядхама и също така преподава и ръководи студентите в магистърска­та и докторска програма в университета в Пуна. Той е почетен научен ръководител в магистърската и доктор­ската програма на университета Tilak Maharashtra, Пуна.

Изнесъл е над 50 лекции върху йога и сходни дис­циплини като почетен гост – главен лектор в различ­ни университети и институти в Индия. Ръководил е семинари в Испания, Италия, Корея, Япония, Швейца­рия и Португалия по покана на различни йога органи­зации. Работил е като главен редактор за „Йога Ми­мамса“ – тримесечен изследователски йога журнал.

Място : Йога Арт студио Шанти – Пловдив, ул.Ангел Кънчев 8а, тел: 0895 652707, www.yoga-plovdiv.com

Вход: 10лв