Отворено безплатно занимание – Класическа Йога. Сряда 5 март от 19:30

Заповядайте на Отворено безплатно занимание

Тази сряда 5 март от 19:30 ч

Преподавател Вики Гетова.

Заповядайте да практикуваме заедно!