Видео

Жарта в Кадър – Тишината на душата

Жарта в Кадър – Търпението към себе си

Слънчев Поздрав с Елица Йоргова – интервю за DCTV

Йога на Смеха – Интервю на Елица Йоргова за НБТ

Елица Йоргова – Добро утро с БНТ2 – Йога на смеха

Йога за деца с Мария Папаянопол – Добро утро – БНТ2

Елица Йоргова в ЛЮБОВ ПО БЪЛГАРСКИ